เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื...

 

 วันที่ 12 เมษายน 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดงานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์...

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่...

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปีงบประมาณ 2566

 

วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประช...

 

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ ประจำปี...

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้จัดงานแสดงความยินดีให้แก่ ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ในโอกาสร...

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

 

 คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเข้าร่วมศึกษาระบบบริการภายในโรงพยาบาลและชุมชน
เพื่อเตรียมสถานที่ฝึกปฏิ...

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื...

 
รามาธิบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MoU กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รพ.สมุทรสาคร และ รพ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...