ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้จัดงานแสดงความยินดีให้แก่ ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ในโอกาสรับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน)

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้จัดงานแสดงความยินดีให้แก่ ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ในโอกาสรับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน)
 
     วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้จัดงานแสดงความยินดีให้แก่ ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ในโอกาสรับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) ประเภท "ผลงานระบาดวิทยาดีเด่น" ปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญให้แด่ ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร