ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา...

 

รวม Quote ดีๆจากวิทยากรในงานเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย"

 

งานเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ...

 

รศ.ดร.พญ.เริงฤดี และ ผศ.ดร.นพ.วิชช์ กล่าวถึงแนวโน้มจะสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นของเด็กและเยาวชนที่สูบบุห...

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสวนา "บุหรี่ไฟฟ้า วิกฤติสุขภาวะวัยรุ่นไทย"ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00...

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื...

 
Ramathibodi Good News ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช

Ramathibodi Good News ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช

 
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการฝึกอบ...

Pages