งานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส ปี 2566

     ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดงานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ ห้องเรียนภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน