วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้จัดงานแสดงความยินดีให้แก่ ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ในโอกาสร...

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

 

 คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเข้าร่วมศึกษาระบบบริการภายในโรงพยาบาลและชุมชน
เพื่อเตรียมสถานที่ฝึกปฏิ...

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล...

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารี วัลยัเสวี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื...

 
รามาธิบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MoU กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รพ.สมุทรสาคร และ รพ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

Pages