ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12....

 

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนร่วมกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกายภาพและสิ่งอ...

 

เสวนาในหัวข้อ " 45 นาที กับ Storytelling และศิลปะการสื่อสาร " โดย อ.ฐา-นวดี สถิตยุทธการ (ครูอ้น) นักเขียนบทละครโทรทัศ...

 

Walk to Survey วันที่ 5 สิงหาคม 2565