การเดินสำรวจกระบวนการทำงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัท GS YUASA