ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ปีการฝึกอบรม 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31...

 

ขอเขิญเข้าร่วมการบรรยาย Care and Capitalism การจัดการโรคโควิด-19 และแนวทางการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในสถานประกอบการ

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข บทเรียนจากการระบาดของ Covid-19 ในสถานประ...

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12....