ทดสอบ

 

 

บริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol Library Catalogs (OPAC)

 

Keyword Title Author Subject

 

บริการ Single Search สืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยมหิดล

สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ที่บอกรับ และบริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)

Single Search in Library : EBSCO Discovery Service (EDS)

 
 
Title
UpToDate (Intranet RAMA Only)
เข้าใช้งานและต่ออายุการใช้งาน UpToDate
Title
Pubmed
สืบค้นบทความวารสารทางการแพทย์และพยาบาล
title
New Books
หนังสือใหม่
title
Medical E-Books
E-Books ทางการแพทย์และพยาบาล
 
title
Ramathibodi Textbooks
ตำรารามาธิบดี
title
News, Activities and KM
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
title
RAMA E-Learning
 
title
Q&A
คำถามที่พบบ่อย
 
 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0565,0-2201-0558 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: lira@mahidol.ac.th