การเดินสำรวจกระบวนการทำงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน บางกอก แอร์เวย์