พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี