General Activities

 
บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย  

 
พิธีเปิดร้าน Rama Health Shop

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ชั้น2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการ “รามาไอดอล ปีที่ 2”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก  

 
โครงการ “รามาร่วมใจต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงราก”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 810AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
R2R CLUB จัดบรรยายให้ความรู้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
งาน “ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
สัปดาห์เภสัชกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โถงเฉลิมเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
Health Cuisine & Beauty FESTIVAL ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2558 ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ไชยา อภิชโย วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี