ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566

ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566
ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566
ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566ประมวลภาพ กิจกรรมวันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566
 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม วันรามาฯ สามัคคี ประจำปี 2566 โดยในงาน มีการจัดสุ่มการแจกรางวัลแก่บุคลากรคณะฯ กว่า 4,700 รางวัล

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล