ขอเชิญหน่วยงานแพทย์ พยาบาล และนักเรียน นำ Stethoscope มาทำความสะอาด