ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม CHEW HEALTHY CHALLENGE