การผ่าตัดขากรรไกรเปลี่ยนรูปหน้า : อ.นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ (21/12/65)