โรคสำไส้ใหญ่โป่งพองตั้งแต่กำเนิด : อ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ (4 ก.ค.60)