วิดิทัศน์ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำหลังผ่าตัด : อ.พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์ (21/05/64)