การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ : สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ (17/02/64)