โรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ & การผ่าตัด(ในเด็ก) : อ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ (19/3/64)