วิธีล้างจมูก : แพทย์ประจำบ้านประสาทศัลยศาสตร์  (22/02/64)