ผ่าตัดกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน : อ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ (Dec 18, 2020)