การผ่าตัดแปลงเพศ : อ.พญ.งามเฉิด สิตภาหุล (Nov 28, 2016)