การทำความสะอาดหน้าท้องก่อนการผ่าตัด (01/04/64)

การทำความสะอาดหน้าท้องก่อนการผ่าตัด

   จัดทำโดย นศพ.ญานิกา พึ่งทรัพย์, นศพ.ธัญกมล แซ่เบ้, นศพ.ภาวิดา จิตราวรณชัย, นศพ.สรสิชา บุหงามงคล อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พญ.วธู วาสนสิริ