การใช้ ECMO ในผู้ป่วย COVID-19 : อ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ (18/01/64)