ลัดคิวหมอ - ภาวะผนังหน้าท้องไม่ปิดในเด็ก ความผิดปกติแต่กำเนิด 31/05/67 | by RAMA Channel