ลัดคิวหมอ - โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด ความผิดปกติที่สามารถพบได้บ่อยในเด็ก 23/05/67 | by RAMA Channel