ลัดคิวหมอ - ข้อควรรู้สำหรับการใส่สายสวนคาปัสสาวะให้ถูกต้อง 18/06/67 | by RAMA Channel