การสั่งจ่ายยาฆ่าเชื้อสำหรับผู้ป่วยผ่าตัด OPD case: อ.อำไพพรรณ บุญไทย (06/12/66)