คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข...

 

 มูลนิธิรามาธิบดี ร่วมกับศาลาเฉลิมกรุง และ คุณไกรวิทย์ พุ่มสุโข ได้แถลงข่าวจัดการคอนเสิร์ต “I am...

 

หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าเยี่ยมชมงานบริษัท R.F.S (อุปกรณ์การแพทย์) ห้องปฏิบัติก...

 

การพยาบาลจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาระบบบริหารและการบริการงานทารกแรกเกิดใน NICU และทารกแรกเกิด...

 

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

กิจกรรม "พาลูกน้อยคืนสุ่เหย้า SDMC ปี ๔" จัดขึ้นสำหรับน้อง ๆ ที่คลอด ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร...

 

บรรยายพิเศษเรื่อง "มะเร็งต่อมลูกหมากภัยร้ายของสุขภาพเพศชาย"

 

กิจกรรม “ธาลัสซีเมีย รักษาและป้องกันได้” จัดโดยสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวช...

 

คุณโฉมฉาย อรุณฉาน ศิลปินจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ มาเป็นจิตอาสา ร้องเพลงให้กับผู้รับบริการ

 

กิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธีชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน" ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยา...

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิมดาว พานิชสมัย นักร้องนักแสดง ได้มาร่วมร้องเพลงกับวงดนตรีจิตอาสา

 

งานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 22 "ตามรอยสยามบรมราชกุมารี สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน"