กิจกรรม “ธาลัสซีเมีย รักษาและป้องกันได้” จัดโดยสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ธาลัสซีเมีย รักษาและป้องกันได้” มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มพื้นที่ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการรักษาโดยการให้เลือดอย่างสม่ำเสมอและได้รับการรักษาจนกระทั่งหายขาดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต โดยมีคุณอ้น ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ และคุณ ไก่ สมพล ปิยะพงศ์สิริ เป็นพิธีกรรับเชิญ