application rama appointment  แอพพลิเคชั่นมาใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ 

 

โครงการพาลูกน้อยคืนสู่เหย้า SDMC

 

การประชุมวิชาการเรื่อง "Medication Administration Safety : Challenges & Innovation"

 
  เปิดตัวแอพพลิเคชั่น rama appointment โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น rama appointment

 

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท เนื่องในวโรกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน...

 

 ร่วมกันถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ...

 

งานก้าวขึ้นสุ่ปีที่ 5  "ปันรัก ผูกพัน สร้างสรรค์ รวมใจ" ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2558 ณ...

 
กิจกรรม "สัปดาห์เภสัชกรรม" โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาในด้านต่าง ๆ

กิจกรรม "สัปดาห์เภสัชกรรม" โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาในด้านต่าง ๆ และกิจกรรมชิง...

 
กิจกรรม "ปันรัก ผูกพัน สร้างสรรค์ รวมใจ"

กิจกรรม "ปันรัก ผูกพัน สร้างสรรค์ รวมใจ" ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้จัดกิจกรรม โรงพยาบาลร...

 
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมกิจกรรมลานดนตรี

นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เข้าร่วมกิจกรรมลานดนตรี โดยจัดการแสดงทั้งร้องเพลง เล่นดนตร...

 
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมรณรงค์และบริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการและประชาชนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 

 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา บุญตักบาตรอาหารแห้ง และฟังธรรม

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และฟังธรรม