กิจกรรม วันมะเร็งโลก " We can I can"  ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

ในวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมศูนย์การงานปราศจากเชื้อ ร่วมดูงานหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อเป็นข...

 

มูลนิธิรามาธิบดี พร้อมกับศิลปินดาราจิตอาสา มาร่วมจำหน่ายของที่ระลึกแก่ผู้มารับบริการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเ...

 

คณะผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล 2559 ได้เข้าชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องยา ณ ศูนย์การแพทย์สมเด...

 

ขอเชิญร่วมทำกิจกรรม Cancer World Day ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนเฉลิมพระเ...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเมื่อเสาร์ท...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

 

งดให้บริการคลินิกนอกเวลา, คลินิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม  2558 - 3 มกร...

 

ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2558 แก่พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาล
 ...