ขอเชิญร่วมทำกิจกรรม Cancer World Day ณ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์