โครงการทอดผ้าป่าดวงตา วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทยสมเด็จพระเทพ...

 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าดวงตา...

 

โครงการทอดผ้าป่าดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศทรงครองราชย์ครบ 70 ปี...

 

แจ้งการปิดระบบไฟฟ้าของอาคาร ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2559

 

ประกาศวันเปิด-ปิด ช่วงวันวิสาขบูชา

 

กิจกรรมวันพยาบาลสากล  2559 โดยฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ภาควิชาจักษุวิทยา ขอลดจำนวนการตรวจผู้ป่วยนอกโรคตาลง
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559

 

ภาควิชาจักษุวิทยา และชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ขอแสดงความเสียใจอย่าสุดซึ้งต่อการจากไปของ พณฯ ท่าน บรรหาร ศิลปอาชา 

...
 

กิจกรรม สงกรานต์ล้านนา ร่วมมุฑิตาจิต ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 

กิจกรรม สรงน้ำพระ และทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร...

 

กิจกรรม สัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ศูนย์การแพทย์สมเด็จเทพรัตน์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการศิลปวัฒนธรรมไทย คณะแพทย...