ประกาศวันเปิด - ปิด ช่วงวันหยุดของคลีนิคนอกเวลา, คลีนิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 12-13...

 

เหล่าศิลปิน KPN มาร่วมร้องเพลงสร้างความบันเทิงให้กับผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาล...

 

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

โครงการธรรมะในสวน ชวนทำดี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

ขอเชิญบุคลากรรามาธิบดีและผู้รับบริการทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ฟังธรรม ถวายเทียน
เนื่องในวัน...

 

ประกาศวันปิดหน่วยผู้ป่วยนอกจักษุวันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2559

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด จัดกิจ...

 

กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โ...

 

คณะเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ หอผู้ป่วยพิเศษ ระบบการบริหารจัดการด้าน Biomedical Engin...

 

เปิดหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต, ศูนย์ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และสำนักงานฝ่ายการพยาบาล ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...

 

คณะนักศึกษาแพทย์และอาจารย์จากองค์กร EHAHT เข้าเยี่ยมชมการให้บริการและรักษาเด็ก

 

ขอเชิญร่วมเข้าฟังบรรยายในงานสานสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559