งานวันอัลไซเมอร์โลก 2559 โดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันท...

 

กิจกรรม รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 6 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559

 

โครงการธรรมะในสวน ชวนทำดี

 

งานอัลไซเมอร์ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559

 

กิจกรรม "มีความสุขได้กับโรคธาลัสซีเมีย" วันที่ 8 ตุลาคม 2559

 

กิจกรรมเส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 3

 

งานกิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด้จพระเทพรัตน์

 

กิจกรรมวันแม่"เพื่อแม่ ดูแลด้วยรัก" ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

โครงการคืนลูกน้อยคืนสู่เหย้า SDMC ปีที่ 5

 

กำหนดการบรรยายให้ความรู้ งานก้าวสู่ปีที่ 6 SDMC

 

กำหนดการงานก้าวสู่ปีที่ 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

ตารางกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 ""เพื่อแม่ ดูแลด้วยรัก