ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ร่วมกับ ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี ปีที่ 2...

 

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

 

ประกาศปิดบริการช่วงวันยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 และ...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ในวันที่ 26-27 เมษายน 2560

 

ประกาศเปิด-ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรี่เมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 6 เมษายน 2560, วันที่ 1...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 27 มีนาคม 2560

 

ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

 

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ...

 

ประกาศเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลีนิกนอกเวลา, คลีนิกพรีเมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น
วันที่ 11 กุ...

 

ประกาศปิดปรับปรุงห้องวิเคราะห์ผลเลือด ระหว่างเดือน ก.พ. - เม.ย. 2560

 

ขอเรียนเชิญบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ 2 เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในงานสาานสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 หัวข้อเรื่อง "นานาสาระ เรื่องกินๆ นอนๆ...