ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียตริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

คณะผู้แทนจาก Norvic Internationnal Hospital สหพันสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาล เข้าหารือความร่วมมือด้านการศึกษ...

 

โครงการ “องค์กรคุณภาพกับความเสี่ยง : Risk, Quality and Happy”

 

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ...

 

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกา...

 

 Prof.Nishiyama Toshimasa, M.D., จาก Kansai Medical University เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ณ ศูนย์การแพ...

 

ขอเชิญชวนผู้รับบริการเข้าร่วมงาน "รักยิ่งใหญ่จากหัวใจดวงน้อย" และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิร...

 

ประกาศปิดบริการช่วงวันหยุดของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ในวันที่ 7 และ 29 กรกฏาคม 2560
 

 

แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกเคมีบำบัด ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

 

ประกาศปิดบริการช่วงวันหยุดของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษสภาพสตรี

 

คณะบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การให้บริการและระบ...

 

แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านมและต่อมไร้ท่อ