โครงการ “EEG for A-HA : จาก HA สู่ A-HA” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคา...

 

   โครงการ “Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence Episode 5: Step up to Advanced HA...

 

ประกาศปิดบริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฏ...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ร่วมกับชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี"...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...

 

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์"  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลว...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ร่วมกับชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี"...

 

ขอเชิญร่วมฟังธรรมะในดครงการธรรมะในสวนชวนทำดี โดยหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...

 

มาตราการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ หลังมีเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์การแพทย์สมเด็จประเทพรัตน์ จัดกิจกรรม “สองมือหนึ่งใจให้ผู้ป่วย...

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้...