เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

 

คณะผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ทำบุญพระกรรมฐานจำนวน 9 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี ขอ...

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น 1

 

อีกก้าวหนึ่งของศูนย์ไตเทียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิก...

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา...

 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา
 

รู้จักยาที่ใช้ อ่านฉลากให้เข้าใจ บันทึกยามีไว้ ปลอดภัยต่อเนื่อง

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า...

 

อีกก้าวหนึ่ง ของการช่วยเหลือผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์