พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร

 

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงหลงยุค วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

พิธีเปิดศูนย์บริการผู้มีอุปการคุณ(Executive service center) ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดี ชั้น 4 ศูนย์การแพท...

 

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพของยาฟิแนสเทอไรด์ในการรักษาภาวะผมร่วงในเพศหญิง

 

งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก, หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ,หน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 255...

 

งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชสำอางค์-ศัลยกรรมตกแต่ง ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558

 

กิจกรรม "ลดความเสี่ยงโรค ลดบริโภคเค็ม"  ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์  ศูนย์การ...

 

งานสัปดาห์รณรงค์โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ ณ โถงเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระ...

 

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ จัดโดยฝ่ายการพยาบาล ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด...

 

สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดงาน"นิทรรศการโรคสะเก็ดเงิน" กิจกรรมภายในงานมีทั้งการแนะน...

 

กิจกรรมการรณรงค์การล้างมือภายใต้หัวข้อ "GLOBAL Handwashing Day 2015" จัดโดยงานป้องกันและควบคุมการ...

 

งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558