กิจกรรม “เดิน – วิ่ง การกุศล  ศัลยศาสตร์รามา” โรงพยาบาลรามาธิบดี รายได้ทั้งหมดจะเข้า...

 

แนะนำการใช้ rama appointment แก่ผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในเข้าถึงบริการต่างๆ ของโ...

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  มาร้องเพลงเพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้รับบริการและขอเชิญชวนคอนเสิร์ตการก...

 

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาส...

 

การบรรยายเรื่องภาวะสมองเสื่อม เมื่อวันที่ 21 - 23 กันยายน 2558  ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

...
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโรคไต และโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

 

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

 

งานสัมมนา มาตรฐานระบบสิ่งสนับสนุน โรงพยาบาลในประเทศ ครั้งที่ 1

 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ...