กิจกรรม “เดิน – วิ่ง การกุศล ศัลยศาสตร์รามา”

ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง การกุศล  ศัลยศาสตร์รามา”ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้าสมทบกองทุนภาควิชาศัลยศาสตร์ มูลนิธิรามาธิบดี โดยมีบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดีและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมกิจกรรมมากมาย