ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณพรศิริ เทศเซ็น โทร 02-201-1116 E-Mail pornsiri.tes@mahidol.ac.th