การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโรคไต และโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโรคไต และโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 910B และ 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณวาริสา สุระแหง โทร 092-5583888 หรือ คุณโศภชา เจียมรุ่งรักษา โทร 080-0872828