กิจกรรม "รามาธิบดีร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ" โดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 

 ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

 
ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 

กิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี"  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดย หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่...

 

ขอเชิญร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

 

งดให้บริการคลินิกนอกเวลา, คลินิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2558

 

การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ก่อนป้องกันได้"

 

กิจกรรมลอยกระทงหลงยุค ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

 

ขอเชิญร่วมฟังธรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในโคงการธรรมะในสวน ชวนทำดี ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558

 

"มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558" ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

แพทย์ประจำบ้านในการอบรมของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรง พยาบาล และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ส...

 

นิทรรศการวันเบาหวานโลก 2558  ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร...