คณะผู้ศึกษาดูงาน “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4”...

 

 กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ

 

พรรณไม้ในพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

อาศิรวาทบรมราชกุมารี

 

ประกาศวันเปิด-ปิด ช่วงวันหยุดสงกรานต์ ของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่ว...

 

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อเข้าสมทบทุนเข้ามูลนิธิรามาธิบดี

 

 วันต้อหินโลก ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับโรคต้อหินและการต...

 

ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี เชิญชวนชมละครเวทีการกุศล รามาดราม่า ครั้งที่ 9 “สองพบ”

 

โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมรณรงค์ช่วยกันประยัดน้ำ

 

กิจกรรม "โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่ยังเล็กป้องกันได้" สาขาโรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ...

 

กิจกรรม Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence : Episode 1

 

งานวัน “โรคหายาก ประเทศไทย ครั้งที่ 6” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ...