คณะอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา จัดโครงการยางยืดเปลี่ยนชีวิต

 

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 2559 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูน...

 

ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้ารับ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" ตามฤดูกาล ปี 2559

 

กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

 

ประกาศปิดบริการหน่วยบำบัดระยะสั้นและห้องผ่าตัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559

 

ประกาศวันปิด บริการห้องคลอด ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559

 

ประกาศวันปิด หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หู คอ จมูก ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559

 

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบริหารโรงพยาบาล

 

บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจาก Children 's urgical Centre, Cambodia  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ได้เ...

 

วันงดสูบบุหรี่โลก 2559 งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

คณะผู้แทนจาก Faculty of Medicine&Health Science, Putra University Malaysia ได้เข้าเยี่ยมชมการบริการรักษ...

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2559 ณ โถงเแลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเ...