กิจกรรม "รามาใส่ใจ 3 โรคร้ายใกล้ตัวคุณ" ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ...

 

กรมการแพทย์และคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธ...

 

Academy Fantasia  (AF) มาร่วมร้องเพลงสร้างความบันเทิงให้กับผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัต...

 

บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศูนย์กลางงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ประเทศเกาหลี ...

 

ภาพโครงการธรรมะในสวน ชวนทำดี เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

บริษัท เทอราจีนี (ประเทศไทย) จำกัด ดูงานด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ศูน...

 

งาน รณรงค์โรคหายาก แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

งาน วันไตโลก "โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้"

 

กิจกรรม คุณแม่คุณภาพ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ และ
คุณแม่ตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไป...

 

กิจกรรมแถลงข่าวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์มหิดล  เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

 

ประกาศวันเปิด-ปิด ช่วงวันหยุดมาฆบูชา ของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น